Naktį
+10 °С
Giedra, be kritulių
vėjas šiaurės-vakarų 5 m/s, drėgmė 60%, slėgis 747 mm Hg
Ryte
+6 °С
Giedra, be kritulių
vėjas vakarų 5 m/s, drėgmė 76%, slėgis 748 mm Hg
Dieną
+10 °С
Giedra, be kritulių
vėjas šiaurės-vakarų 6 m/s, drėgmė 55%, slėgis 748 mm Hg
Vakare
+13 °С
Giedra, be kritulių
vėjas šiaurės-vakarų 7 m/s, drėgmė 44%, slėgis 749 mm Hg
Naktį
+8 °С
Giedra, be kritulių
vėjas šiaurės-vakarų 4 m/s, drėgmė 70%, slėgis 750 mm Hg
Ryte
+4 °С
Giedra, be kritulių
vėjas šiaurės 2 m/s, drėgmė 91%, slėgis 752 mm Hg
Dieną
+9 °С
Giedra, be kritulių
vėjas rytų 2 m/s, drėgmė 65%, slėgis 752 mm Hg
Vakare
+14 °С
Debesuota, be kritulių
vėjas pietų 3 m/s, drėgmė 43%, slėgis 750 mm Hg
Naktį
+12 °С
Debesuota, be kritulių
vėjas pietų 4 m/s, drėgmė 55%, slėgis 748 mm Hg
Ryte
+10 °С
Debesuota, nedidelis lietus
vėjas pietų 5 m/s, drėgmė 71%, slėgis 746 mm Hg
Dieną
+12 °С
Debesuota, nedidelis lietus
vėjas vakarų 5 m/s, drėgmė 76%, slėgis 746 mm Hg
Vakare
+12 °С
Debesuota, nedidelis lietus
vėjas vakarų 7 m/s, drėgmė 63%, slėgis 747 mm Hg
Naktį
+10 °С
Debesuota, nedidelis lietus
vėjas pietvakarių 6 m/s, drėgmė 80%, slėgis 746 mm Hg
Ryte
+8 °С
Debesuota, nedidelis lietus
vėjas vakarų 7 m/s, drėgmė 85%, slėgis 744 mm Hg
Dieną
+9 °С
Debesuota su pragiedruliais, nedidelis lietus
vėjas vakarų 7 m/s, drėgmė 73%, slėgis 746 mm Hg
Vakare
+12 °С
Debesuota, be kritulių
vėjas vakarų 5 m/s, drėgmė 60%, slėgis 746 mm Hg
Naktį
+11 °С
Debesuota, nedidelis lietus
vėjas pietų 5 m/s, drėgmė 81%, slėgis 743 mm Hg
Ryte
+11 °С
Debesuota, nedidelis lietus
vėjas pietvakarių 6 m/s, drėgmė 91%, slėgis 741 mm Hg
Dieną
+10 °С
Debesuota, nedidelis lietus
vėjas vakarų 7 m/s, drėgmė 81%, slėgis 743 mm Hg
Vakare
+10 °С
Debesuota, nedidelis lietus
vėjas vakarų 6 m/s, drėgmė 70%, slėgis 746 mm Hg
Naktį
+8 °С
Debesuota, be kritulių
vėjas pietvakarių 3 m/s, drėgmė 81%, slėgis 748 mm Hg
Ryte
+6 °С
Debesuota, be kritulių
vėjas pietvakarių 3 m/s, drėgmė 82%, slėgis 749 mm Hg
Dieną
+10 °С
Debesuota, nedidelis lietus
vėjas pietvakarių 4 m/s, drėgmė 71%, slėgis 750 mm Hg
Vakare
+14 °С
Debesuota, nedidelis lietus
vėjas vakarų 4 m/s, drėgmė 57%, slėgis 750 mm Hg
Naktį
+10 °С
Debesuota, be kritulių
vėjas šiaurės-vakarų 2 m/s, drėgmė 72%, slėgis 751 mm Hg
Ryte
+7 °С
Debesuota, be kritulių
vėjas šiaurės 2 m/s, drėgmė 79%, slėgis 751 mm Hg
Dieną
+11 °С
Debesuota, nedidelis lietus
vėjas šiaurės 2 m/s, drėgmė 64%, slėgis 751 mm Hg
Vakare
+15 °С
Debesuota, be kritulių
vėjas šiaurės-vakarų 2 m/s, drėgmė 41%, slėgis 751 mm Hg
Naktį
+11 °С
Giedra, be kritulių
vėjas šiaurės 2 m/s, drėgmė 60%, slėgis 751 mm Hg
Ryte
+9 °С
Debesuota, be kritulių
vėjas vakarų 2 m/s, drėgmė 74%, slėgis 748 mm Hg
Dieną
+9 °С
Debesuota, be kritulių
vėjas vakarų 3 m/s, drėgmė 62%, slėgis 747 mm Hg
Vakare
+5 °С
Debesuota, be kritulių
vėjas šiaurės-vakarų 2 m/s, drėgmė 78%, slėgis 747 mm Hg
Naktį
+4 °С
Giedra, be kritulių
vėjas šiaurės-vakarų 2 m/s, drėgmė 85%, slėgis 746 mm Hg
Ryte
+9 °С
Giedra, be kritulių
vėjas šiaurės-vakarų 2 m/s, drėgmė 57%, slėgis 744 mm Hg
Dieną
+11 °С
Debesuota, be kritulių
vėjas šiaurės-vakarų 2 m/s, drėgmė 38%, slėgis 743 mm Hg
Vakare
+7 °С
Debesuota, be kritulių
vėjas šiaurės 1 m/s, drėgmė 55%, slėgis 742 mm Hg
Naktį
+6 °С
Debesuota, be kritulių
vėjas šiaurės-rytų 2 m/s, drėgmė 66%, slėgis 742 mm Hg
Ryte
+11 °С
Debesuota, be kritulių
vėjas šiaurės-vakarų 1 m/s, drėgmė 50%, slėgis 744 mm Hg
Dieną
+12 °С
Debesuota, be kritulių
vėjas vakarų 2 m/s, drėgmė 42%, slėgis 745 mm Hg
Vakare
+8 °С
Debesuota, be kritulių
vėjas pietų 1 m/s, drėgmė 68%, slėgis 746 mm Hg
Naktį
+7 °С
Debesuota, nedidelis lietus
vėjas pietryčių 2 m/s, drėgmė 89%, slėgis 746 mm Hg
Ryte
+12 °С
Debesuota, nedidelis lietus
vėjas pietų 4 m/s, drėgmė 82%, slėgis 744 mm Hg
Dieną
+14 °С
Debesuota, nedidelis lietus
vėjas pietų 5 m/s, drėgmė 78%, slėgis 741 mm Hg
Vakare
+10 °С
Debesuota, nedidelis lietus
vėjas pietų 3 m/s, drėgmė 86%, slėgis 742 mm Hg
Šiandien
Rytoj
2018 m. balandžio 24 d.
2018 m. balandžio 25 d.
2018 m. balandžio 26 d.
2018 m. balandžio 27 d.
2018 m. balandžio 28 d.
2018 m. balandžio 29 d.
2018 m. balandžio 30 d.
2018 m. gegužės 1 d.
2018 m. gegužės 2 d.